Wednesday, September 9, 2009

Pun bungai aku udah dipelepa

Lemai tu kami sebilik, mindai & menyadi nerima penatai temuai ari Asap enggau Sibu. Sida datai, ka melepa pun bungai ke ditanam tua dadi, pia ku jaku aki urang lelaki. Ka tanda melepa, dia apai urang lelaki meri dadi parang ilang. Kenu ku adat bansa Kayan, ilang ke tanda urang melepa temuda ke endur bumai, ngambika enda di ambu urang bukai. Ku adat kitai Iban nuku. Pengawa ke nangkan ka tu bedau ditetap, nganti penembu pengawa ke ka dikereja seduai empu tubuh. Iya ke lelaki ka ngambi postgraduate setaun di LSE, bekejang ari enam tu ila. Tu gambar kami.

Begambar bebala mayuh: aki ini & apai indai Cris, dadi, Tuai & aku.

Ini & indai Cris
Aki, menyadi & bala ari sepiak lelaki
Apai Cris & mandal Tuai Rumah ari Asap.
Indai Kumo, Maie & indai Muntai
Dadi, ika aku apai Julie & menyadi aku apai Sampai.
Indai Sampai, apai Kumo, Tuai duduk begulai enggau ibu Cris ke nyadi Tuai Rumah sida di Asap.

Bala ari sepiak lelaki ari Asap & Sibu.